Hoþ Geldiniz


Nürnberg´de 30.000 Müslüman Vatandaþýmýz yaþýyorlar.
Bunlar bizim cemiyetimizin bir parçasýdýr.Barýþ ve anlayýþiçinde yaþayabilmemiz,
ancak bir birimize gitmekle, görüþmeler yapmakla ve birbirimizin Din ve Kültürlerini öðrenmek ve anlamakla olabilir.

Bu Proðramla bir kaç yýl önce baþlamýþ olan dialog ve görüþmeyi devam ettiriyoruz.
Karþýlýklý eþit bir þekilde görüþmek ve dialog yapmanýn en güzel yolu,
Konferans ve görüþmelerin mevzularýný her iki dinden bu hususlarda bilgi sahibi olan konuþmacýlar tarafýndan yapýlmasýdýr.

[Wie Sie leider sehen können, wurden noch nicht alle Seiten ins Türkische übersetzt.
Sehr gerne würden wir Ihren kostenlosen Übersetzungs-Beitrag unter webmaster@dialogwochen.de entgegennehmen.
Einen ganz herzlichen Dank im Voraus schon einmal. ;-) Der Webmaster]